MI-KA
Wojciech Itrych

ul. Leszczynowa 3
84-252 Wejherowo - Góra

tel. 58 572 02 99

Wymiana piecyka łazienkowego

Przepływowe gazowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej nazywane potocznie piecykami łazienkowymi stanowią popularne rozwiązanie w budynkach wielorodzinnych, gdzie ogrzewanie jest realizowane z sieci ciepłowniczej. Podgrzewacz przepływowy zapewnia całoroczne podgrzewanie wody użytkowej. Piecyki łazienkowe często wytrzymują wiele lat eksploatacji, zdarza się, że nawet 30÷40 lat. Częściowo wynika to z krótszego czasu pracy – dla piecyków około 300÷400 godzin rocznie podczas, gdy dla porównania kocioł grzewczy pracuje około 2000÷2400 godzin na rok.

sprawności starych piecyków łazienkowych

Rysunek 1. Sprawność pracy, wiek oraz emisja tlenku węgla CO starych piecyków łazienkowych („Nowe rozwiązania techniczne w zakresie urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania – kierunki poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budownictwa wielokondygnacyjnego.” 2010, G.Czerski, Cz.Butrymowicz, A. Tałach)

Starsze podgrzewacze przepływowe instalowane były najczęściej w łazienkach i pobierały powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia. Tak zwana otwarta komora spalania obniża sprawność pracy urządzenia z uwagi na większy przepływ powietrza, większą ilość powstających spalin, zwiększone dyżurne straty ciepła przez przepływające powietrze nawet przy wyłączonym palniku. Dodatkowe zużycie gazu wynika także ze względu na pracę palnika dyżurnego nazywanego potocznie „świeczką”, która w starszych podgrzewaczach utrzymuje płomień dyżurny potrzebny do uruchomienia palnika. Pobieranie powietrza do spalania z wnętrza mieszkania powoduje dodatkowo jego wychładzanie, wskutek wymaganego napływu powietrza zewnętrznego. Otwarta komora spalania i wymaga dobrej wentylacji pomieszczenia w którym jest zabudowany piecyk łazienkowy. Jak wskazuje praktyka, zdarza się, że otwory wentylacyjne są zimą zatykane, aby ograniczyć napływ zimnego powietrza do mieszkania, co stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Każdego roku niestety zdarzają się przypadki zatrucia czadem, czyli tlenkiem węgla.

otwarta i zamknięta komora spalania

Rysunek 2. Spalanie 1 m3 gazu ziemnego wymaga dostarczenia ok. 10 m3 świeżego powietrza. W praktyce urządzenie z zamkniętą komora spalania uzyskuje wyższą sprawność od 2 do 5% w porównaniu do tradycyjnych kotłów lub piecyków
z otwartą komorą spalania.

Emisja tlenku węgla jest w starszych urządzeniach bardzo wysoka przekraczając nawet 30-40 tys. ppm (ppm – jedna część na milion: 1/1.000.000). Dla porównania w nowych podgrzewaczach emisja tlenku węgla zwykle wynosi maksymalnie 100÷200 ppm. Tlenek węgla CO to nie tylko wskaźnik niekorzystnej pracy palnika pod względem emisji zanieczyszczeń. To także dodatkowy powód uzyskiwania niższej sprawności przez starsze urządzenia z ze względu na niską jakość procesu spalania. Obecność tlenku węgla świadczy bowiem o niecałkowitym spalaniu paliwa czyli stracie energii w nim zawartej.

Poza efektem ekologicznym, pozostaje niezaprzeczalny efekt ekonomiczny – w razie wymiany starego piecyka łazienkowego na nowy. W zależności od stanu technicznego starego urządzenia i standardu technicznego zastosowania nowego, zmniejszenie zużycia gazu ziemnego w praktyce wynosi od 10 do 40%. Tak więc inwestycja w zakup nowego podgrzewacza może się zwrócić nawet w niecałe 3 lata. Dodatkowo zyskuje się nowe urządzenie objęte gwarancją, o wysokim poziomie bezpieczeństwa i komfortu pracy.